PALVELUMME 

 

Tuotamme kattavasti palveluita kaikkiin kiinteistöihin. Meiltä saat asiantuntevan palvelun pieniin ja suuriin hankkeisiin. 

Voimme kanssanne luoda selvän strategian kiinteistönpitoon, jonka avulla kiinteistö toimii suunnitelmallisesti läpi koko elinkaarensa.  

Haluamme olla kumppaninne kiinteistöjen koko elinkaaren ajan, jolloin kiinteistön tuntemus on vahvaa ja voimme parhaiten avustaa teitä kaikissa tilanteissa.  

Kauttamme saatte selkeät palvelutuotteet, jotka olemme hinnoitelleet valmiiksi selkeällä tavalla - ilman mahdollisia piilokuluja. Tuotteemme ovat asiakasystävällisiä ja niitä voidaan tarjota joko taloyhtiölle tai suoraan osakkaiden tilattaviksi. Selkeät palvelutuotteemme antavat tarkan kuvan mitä tilattava tuote sisältää. Kuvauksen mukana voimme toimittaa teille räätälöidyn tarjouksen, joka teidän on helppo esitellä asiakkaillenne


P R O J E K T I N J O H T O - J A 

V A L V O N T A P A L V E L U T


Projektinjohtopalveluidemme tarjonta kattaa hankkeen alusta loppuun. Etunamme on asiakkaan suuntaan yksi yhteyshenkilö koko hankkeen ajaksi. Toimimme suurimmassa osassa hankkeitamme työryhmänä, mutta asiakkaan suuntaan nimeämme aina hankevastaavan. Asiakkaan on helppo olla yhteydessä aina samaan henkilöön.

S U U N N I T T E L U P A L V E L U T

Voimme auttaa tilojen suunnittelussa, sekä laatia tarvittavia korjaussuunnitelmia esimerkiksi vahinkotapausten ennallistamiseen. Suunnittelumme on laatinut myös useisiin kohteisiin julkisivujen muutosten suunnitelmat ja suunnitelmat rakennusluvan hakemista varten.

Yhteistyökumppaneidemme kautta voimme tarjota myös kattavaa arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelua.

Lue lisääTEKNINEN ISÄNNÖINTI 

Tekniset palvelumme käsittää mm.
muutostöiden hallinnan ja valvonnan, kiinteistönylläpidon ohjaamisen, vahinkotapausten kokonaisvaltaisen hoitamisen sekä kunnossapitotarveselvitysten laatimisen. 

Jos toiminnassa tulee yllättäviä tarpeita lyhytaikaisesti lisätä henkilöstöä, on usein ulkopuolinen toimija oikea apu. Voimme auttaa lyhytaikaisissa ja yksittäisissä toimeksiannoissa sekä pidempiaikaisissa yhteistyöprojekteissa.

KIINTEISTÖKEHITYS

Kiinteistökehitys on tapa kasvattaa kiinteistön arvoa ja parantaa tilojen tehokkuutta.

Kiinteistöjen kehitysprosessi on pitkän tähtäimen projekti, jonka tarkoituksena on kasvattaa omaisuutta omistajalle ja samassa yhteydessä voidaan parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

V U O S I T A K U U T A R K A S T U K S E N

E N N A K K O T A R K A S T U K S E T

Vuositakuutarkastuksen ennakkotarkastuksen
palvelumme kattaa perehtymisen kohteenmateriaaleihin- ja suunnitelmiin, 
huollon haastattelun sekä kiinteistötarkastuksen.  Kiinteistötarkastus tehdään aistinvaraisin menetelmin  pintakosteudenilmaisinta apuna käyttäen.  Tarkastettavissa huoneistoissa tarkastetaan taloyhtiön  kunnossapitovastuuseen kuuluvat rakenteet ja rakennusosat.

V A S T A A V A  M E S T A R I


Onnistunut rakennushanke tarvitsee ohjaajan, 
joka varmistaa kaikkien vaiheiden ja rakennusosien
ajoituksen ja laadun. 
Laadimme valvontasuunnitelman, joka pohjautuu
talonrakennustöiden työmaavalvonnan
tehtäväluetteloon. Näin voimme yhdessä selvästi
käydä läpi palvelun sisällön ja varmistaa sen
sisältävän juuri ne osat, jotka hankkeenne tarvitsee.


R A K E N N U S T Y Ö N 

T A R K K A I L I J A


Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on seurata, että taloyhtiön rakennus valmistuu urakkasopimuksen mukaisesti , aikataulussa sekä hyvää rakentamistapaa noudattaen. Rakennustyön tarkkailijan palkkaaminen hankkeeseen on tapa havaita sekä puuttua mahdollisiin virheisiin - ja puutteisiin rakentamisen aikana. Näin varmistetaan, että havaitut virheet - ja puutteet korjataan jo rakentamisen aikana eikä näin ollen asukkaille tai osakkaille aiheudu asumishaittaa.

Ota yhteyttäTomCon Tammisaari

Tomson Holmlund, Toimitusjohtaja

RAK. INS

040 700 5885
tomson@tomcon.fi

TomCon Helsinki

Jesse Lehtinen,
Toimitusjohtaja

RAK. INS

0400 720 885
jesse@tomcon.fi